Adjetivos e verbos eslovenos – Letra G

gabiti se v. enjoar

gagati v. grasnar

ganiti v. afetar; comover
ganjen, ganjena, ganjeno adj. comovido, comovida
ganljiv, ganljiva, ganljivo adj. comovente

garati v. labutar

gasiti v. extinguir; apagar; combater
gasilec, gasilka s.mf  bombeiro, bombeira

gastronomski, gastronomska, gastronomsko adj. gastrônomico, gastrônomica
gastronomija s.f gastronomia
gastronom, gastronomka s.mf gastrônomo, gastrônoma

gaziti v. calcar

genetika s.f  genética
gen s.m gene

genialen, genialna, genialno adj. genial
genij s.m gênio

geografski, geografska, geografsko adj. geográfico, geográfica
geografija s.f geografia
geograf s.m geógrafo

geometrijski, geometrijska, geometrijsko adj. geométrico, geométrica
geometrija s.f geometria

geološki, geološka, geološko adj. geológico, geológica
geologija s.f geologia
geolog, geologinja
s.mf geólogo, geóloga

gibčen, gibčna, gibčno adj. ágil; elástico
gib s.m movimento
gibanje s.n andamento; movimento
gibenost s.f agilidade
gibljiv, gibljiva, gibljivo adj. movediço, movediça

ginekološki, ginekološka, ginekološko adj. ginecológico, ginecológica
ginekologija s.f  ginecologia
ginekolog, ginekologinja s.mf ginecologista

gladek, gladka, gladko adj. liso, lisa
gladina s.m superfície; tona

glas s.m voz; som; boato
glasbeni, glasbena, glasbeno adj. musical
glasbenik, glasbenica s.mf  músico, música
glasba s.f  música
glasbilo s.n instrumento
glasnik, glasnica s.mf enviado, enviada; porta-voz; mensageiro, mensageira
glasnost s.f volume
glasen, glasna, glasno adj. alto, alta; berrante; forte; ruidoso, ruidosa

glava s.f  cabeça
glaven, glavna, glavno adj. primeiro, primeira; principal; capital
glavni, glavna s.mf chefe; mordomo

glazirati v. envidraçar
glazura s.f vidrado

gledati v. olhar; mirar; contemplar; ver
gledališče s.n teatro
gledalec, gledalka s.mf espectador, espectadora

globalen, globalna, globalno adj. global
globus s.m globo

globok, globoka, globoko adj. profundo, profunda; fundo
globina s.f profundidade

glodati v. roer
glodavec s.m ZOOL  roedor

gluh, gluha, gluho adj. surdo, surda
gluhonem, gluhonema, gluhonemo adj. surdo-mudo, muda
gluhost s.f surdez

gnati v. derivar

gnesti v. amassar

gnil, gnila, gnilo adj. podre
gniti v. apodrecer;  cariar(dente)
gniloba s.f podridão

gnjaviti v. chatear

gnojiti v. adubar; estrumar
gnojilo s.n adubo; estrume

gnus s.m asco; enjoo; nojo
gnusen, gnusna, gusno adj. asqueroso, asquerosa
gnusiti se v. enojar

gobast, gobasta, gobasto adj. esponjoso, esponjosa
goba s.f cogumelo;  fungo; esponja

godrnjativ. resmungar; rezingar

gojiti v. cultivar; criar
gojenec, gojenka s.mf interno, interna

gol, gola, golo adj. nu, nua; despido, despida

goljufati v. enganar
goljufija s.f fraude; engano
goljufiv, goljufiva, goljufivo adj. fraudulento, fraudulenta
goljufivec, goljufivka s.mf  fraudador, fraudadora

goltati v. devorar

gomazeti v. formigar; pulular

goreti v. arder
goreč, goreča, goreče adj. aceso, acesa
gorečnost s.f ardor; fervor;  incêndio
gorenje s.n combustão
gorivo s.n  combustível

gorski, gorska, gorsko s.n serrano, serrana; montanhoso, montanhosa
gora s.f montanha; monte

gospodariti v. economizar
gospodarski, gospodarska, gospodarsko adj. econômico, econômica
gospodarstvo s.n economia
gospodarstvenik, gospodarstvenica s.mf economista

gost, gosta, gosto adj. denso, densa; cerrado, cerrada

gostoljuben, gostoljubna, gostoljubno adj. acolhedor, acolhedora; hospitaleiro, hospitaleira
gostitelj, gostiteljica s.mf anfitrião, anfitriã; hospedeiro, hospedeira
gostišče s.n pensão; estalagem; hospício
gostilna s.f estalagem, restaurante
gost, gostja s.f conviva; hóspede; convidado, convidada

govoriti v. conversar; dizer; falar; orar
govorica s.f bisbilhotice; boato; fala; palestra; rumor; zunzum
govor s.m língua; idioma; discurso; exposição; palestra; discurso
govornik, govornica s.mf orador, oradora;  porta-voz

gozdni, gozdna, gozdno adj. florestal; selvático, selvática; silvestre
gozd s.m  bosque; floresta; mata; selva
gozdiček s.m arvoredo

grabežljiv, grabežljiva, grabežljivo adj. predador, predadora
grabežljivec, grabežljivka s.mf predador, predadora

graciozen, graciozna, graciozno adj. gracioso, graciosa
gracioznost s. m graciosidade

graditi v. construir; edificar
graditelj, graditeljica s.mf construtor, construtora
gradnja s.f construção
gradivo s.n material; matéria

grafičen, grafična, grafično adj. gráfico, gráfica
grafika s.f gráfica
grafikon s.m gráfica

grajati v. censurar; ralhar
graja s.f  censura

grba s.f  corcunda
grbast, grbasta, grbasto adj. corcunda, corcundo
grbavec, grbavka s.mf corcunda, corcundo

grd, grda, grdo adj. feio, feia

grenak, grenka, grenko adj. amargo, amarga

grešiti v. pecar
grešnik, grešnica s.mf pecador, pecadora

greti v. aquecer

gristi v. dentar; morder; mordiscar; roer

grizljati v. petiscar
grižljaj s.m bocado; trago

grmeti v. trovejar
grmenje s.n trovão; trovoada

grob, groba, grobo adj. áspero, áspera; bruto, bruta; grosseiro, grosseira; charro; rude

grozen, grozna, grozno adj. horrível; medroso, medrosa; péssimo; pessimamente; tremendo, tremenda

groziti v. ameaçar
grozovit, grozovita, grozovito adj. atroz
grožnja s.f ameaça

grupa s.f grupo
grupirati v. agrupar; ajuntar
grupirati se v. agrupar-se

gubati v. enrugar
guba s.f  ruga; prega; dobra; vinco

guliti v. descascar, esfolar (pele)