Adjetivos e verbos eslovenos – Letra L

lačen, lačna, lačno adj. esfomeado, esfomeada; faminto, faminta
lakota s.f fome
lakotnik, lakotnica s.mf comilão, comilona

ladijski, ladijska, ladijsko adj. naval
ladja s.f barco; navio
ladjedelnica s.f estaleiro (naval)
ladjevje s.n frota; esquadra

lagati v. mentir; enganar

lahek, lahka, lahko adj. fácil; leve; ligeiro, ligeira; suave
lahkost s.m leveza, suavidade, ligeireza

lahkomiseln, lahkomiselna, lahkomiselno adj. frívolo, frívola; imprudente
lahkomiselnost s.m  frivolidade, imprudência

lahkoveren, lahkoverna, lahkoverno adj. bobo, boba; crédulo, crédula
lahkovernost s.m ingenuidade, credulidade

lajati v. ladrar

lansirati v. lançar

laskati v. lisonjear; acalentar; cortejar
laskanje s.n adulação; cortejo

lasten, lastna, lastno adj. próprio, própria
lastnik, lastnica s.mf proprietário, proprietária; dono, dona
lastnina s.f patrimônio; posse; propriedade
lastnost s.f propriedade; qualidade; faculdade; característica

lažen, lažna, lažno adj. falso; fraudulento; postiço, postiça
lažniv, lažniva, lažnivo adj. mentiroso, mentirosa
laž s.m mentira
lažnivec, lažnivka s.mf mentiroso, mentirosa

lebdeti v. boiar; flutuar

leči v. deitar-se; estender-se

leden, ledena, ledeno adj. gelado, gelada; gélido, gélida; glacial
led s.m gelo
ledena gora s.m icebergue (flutuante)
ledenik s.m geleira

legalen, legalna, legalno adj. legal
legalizirati v. legalizar

lekarnarski, lekarnarska, lekarnarsko adj. farmacêutico, farmacêutica
lekarnar, lekarnarka s.m farmacêutico, farmacêutica
lekarna s.f  farmácia

len, lena, leno adj. malandro, malandra; preguiçoso, preguiçosa
lenoba s.f preguiça
lenost s.f preguiça
lenuh, lenuhinja s.mf preguiçoso, preguiçosa

lep, lepa, lepo adj. bonita, bonito; belo, bela; lindo, linda
lepota s.f beleza
lepotičiti v. embelezar
lepšati v. embelezar

lepljiv, lepljiva, lepljivo adj. adesivo, adesiva; pegajoso, pegajosa
lepilo s.n cola
lepljenka s.f colagem
lepiti v. aderir; colar

lesen, lesena, leseno adj. de madeira; em madeira; de pau
les s.m madeira; pau

lesketati s.m brilhar

leteč, leteča, letečo adj. voador, voadora; volante
let s.m voo
letališče s.n aeroporto
letalo s.n avião
letalonosilka s.f porta-aviões
letalstvo s.n aviação
letalec, letalka s.mf aviador, aviadora
leteti v. voar; navegar

leten, letna, letno adj. anual
leto s.n ano

leviti se v. mudar pele

ležati v. estar deitado; jazer; repousar

liberalen, liberalna,
liberalno
adj. liberal
liberalec, liberalka s.mf liberal

ličiti se adj. maquiar-se
ličilas.f maquiagem

lih, liha, liho adj. ímpar

likati v. engomar; passar à ferro
likalnik s.m ferro
likalnik na paro ferro à vapor

likvidirati v. liquidar
likvidacija s.f liquidação

listati v. folhear
list s.m folha

lizati v. lamber; dar chupadelas
lizanje s.n chupadela
lizika s.f chupa-chupa

ljubeč, ljubeča, ljubečo adj. afetuoso, afetuosa; carinhoso, carinhosa
ljubek, ljubka, ljubko adj. adorável; amoroso, amorosa; encantador, encantadora; preciosidade
ljubezenski, ljubezenska, ljubezensko adj. amoroso, amorosa; de amor; sentimental
ljubezniv, ljubezniva, ljubeznivo adj. carinhoso, carinhosa
ljubezen s.m afeto; afeição; amor

ljubiti v. adorar; amar; gostar de
ljubiti se v. fazer amor

ljubkovati v. acariciar; fazer carícias
ljubkovanje s.n carícia
ljubček, ljubica s.mf querido; namorado, namorada; querido, querida
ljubimec, ljubimka s.mf amante; apaixonado, apaixonada; namorado, namorada
ljubitelj, ljubiteljica s.mf aficionado, aficionada; amante; apreciador, apreciadora

ljubosumen, ljubosumna, ljubosumno adj. ciumento, ciumenta
ljubosumje s.n ciúme; dor de cotovelo
ljubosumnost s.f ciúme

ločen, ločena, ločeno adj.  divorciado, divorciada; á parte; a particular
ločitev s.f divórcio; partilha; separação
ločenec, ločenka s.mf divorciado, divorciada
ločiti v. afastar; apartar; desatar; dissociar; separar; partilhar

logičen, logična, logično adj. lógico, lógica

lokalen, lokalna, lokalno adj. local

loščiti v. polir; vidrar
lošč s.m vidrado

lotiti se v. empreender

loviti v. caçar
lovec, lovka
s.m caçador, caçadora

luknjast, luknjasta, luknjasto adj. roto, rota

lulati v. mijar; fazer xixi

lupiti v. descascar; pelar
lupina s.f  casca

luščiti v. descascar

lušten, luštna, luštno adj. bonito, bonita

Para melhor compreender os gêneros (masculino, feminino e neutro) dos adjetivos clique aqui.lačen, lačna, lačno adj. esfomeado, esfomeada; faminto, faminta
lakota s.f fome
lakotnik, lakotnica s.mf comilão, comilonaladijski, ladijska, ladijsko adj. naval
ladja s.f barco; navio
ladjedelnica s.f estaleiro (naval)
ladjevje s.n frota; esquadralahek, lahka, lahko adj. fácil; leve; ligeiro, ligeira; suave
lahkomiseln, lahkomiselna, lahkomiselno adj. frívolo, frívola; imprudentelahkoveren, lahkoverna, lahkoverno adj. bobo, boba; crédulo, crédulalasten, lastna, lastno adj. próprio, própria
lastnik, lastnica s.mf proprietário, proprietária; dono, dona
lastnina s.f patrimônio; posse; propriedade
lastnost s.f propriedade; qualidade; faculdade; característica
lažen, lažna, lažno adj. falso; fraudulento; postiço, postiça
laž s.m mentira
lažniv, lažniva adj. mentiroso, mentirosa

leden, ledena, ledeno adj. gelado, gelada; gélido, gélida; glacial
led s.m gelo
ledena gora s.m icebergue (flutuante)
ledenik s.m geleira
legalen, legalna, legalno adj. legal
legalizirati v. legalizar

lekarnarski, lekarnarska, lekarnarsko adj. farmacêutico, farmacêutica
lekarna s.f  farmácia
lekarnar, lekarnarka s.m farmacêutico, farmacêutica
len, lena, leno adj. malandro, malandra; preguiçoso, preguiçosa
lenoba s.f preguiça
lenost s.m preguiça
lenuh, lenuhinja s.mf preguiçoso, preguiçosa
lep, lepa, lepo adj. bonita, bonito; belo, bela; lindo, linda
lepota s.f beleza
lepotičiti v. embelezar
lepšati v. embelezar

lepljiv, lepljiva, lepljivo adj. adesivo, adesiva; pegajoso, pegajosa
lepilo s.n cola
lepljenka s.f colagem
lepiti aderir; colar

lesen, lesena, leseno adj. de madeira; em madeira; de pau
les s.m madeira; pau

leteč, leteča, letečo adj. voador, voadora; volante
let s.m voo
letališče s.n aeroporto
letalo s.n avião
letalonosilka s.f porta-aviões
letalstvo s.n aviação
letalec, letalka s.mf aviador, aviadora
leteti v. voar; navegar
leten, letna, letno adj. anual
leto s.n ano
liberalen, liberalna, liberalno adj. liberal
liberalec, liberalka s.mf liberal

lih, liha, liho adj. impar
ljubeč, ljubeča, ljubečo adj. afetuoso, afetuosa; carinhoso, carinhosa
ljubek, ljubka, ljubko adj. adorável; amoroso, amorosa; encantador, encantadora; preciosidade
ljubezenski, ljubezenska, ljubezensko adj. amoroso, amorosa; de amor; sentimental
ljubezniv, ljubezniva, ljubeznivo adj. carinhoso, carinhosa
ljubezen s.m afeto; afeição; amor
ljubiti v. adorar; amar; gostar de
ljubiti se v. fazer amor
ljubkovati v. acariciar; fazer carícias
ljubkovanje s.n carícia
ljubček, ljubica s.mf querido; namorado, namorada; querido, querida
ljubimec, ljubimka s.mf amante; apaixonado, apaixonada; namorado, namorada
ljubitelj, ljubiteljica s.mf aficionado, aficionada; amante; apreciador, apreciadora
ljubosumen, ljubosumna, ljubosumno adj. ciumento, ciumenta
ljubosumje s.n ciúme; dor de cotovelo
ljubosumnost s.f ciúme
ločen, ločena, ločeno adj.  divorciado, divorciada; á parte; a particular
ločitev s.f divórcio; partilha; separação
ločenec, ločenka s.mf divorciado, divorciada
ločiti v. afastar; apartar; desatar; dissociar; separar; partilhar
logičen, logična, logično adj. lógico, lógica

lokalen, lokalna, lokalno adj. local
luknjast, luknjasta, luknjasto adj. roto, rota

lušten, luštna, luštno adj. bonito, bonita